Menu Close

Workshop 4: Brainstorm på ideer til projekter og aktiviteter I kan sætte i værk

I har nu udvalgt jeres Verdensmål. I har defineret jeres vision og ønsker for hvordan, I optimalt set gerne vil bidrage til en bæredygtig udvikling såvel lokalt som globalt. Og I har genereret de vigtige spørgsmål, som skal stilles.

Opdelt i grupper skal deltagerne nu komme med konkrete ideer og forslag til projekter og aktiviteter, som kan hjælpe jer med at komme i mål med indsatsen.

I vil arbejde i fem faser:

  1. Hver gruppe generer ideer og forslag
  2. Grupperne ser nu de andre gruppers ideer og kan stille opklarende spørgsmål
  3. Grupperne videreudvikler nu på egne og andres ideer og forslag
  4. Nu er det tid til at grupperne afgiver deres stemmer på de ideer og forslag, de vurderer har den største og mest positive effekt
  5. På basis af en grafisk oversigt afrunder vi med en diskussion af de ideer og forslag, som har fået de fleste stemmer og kan udmønte sig i konkrete projekter